สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

    ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต    

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไอซี เว็บ จำกัด