Content Writer (BKKMENU.com)

THE ROLE:

 • มีส่วนร่วมในการหาข้อมูลร้านอาหาร ติดต่อนัดหมายร้าน และประสานงานกับทีมงาน
 • ศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์เจ้าของร้าน เขียนบทความแนะนำร้านอาหาร รวมถึงบทความด้านไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อัพเดทข้อมูล บทความ รูปถ่าย ผ่านระบบ CMS ของเว็บไซต์
 • วางแผนงานและดูแลจัดการช่องทาง Social Media ของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมวางแผนงานพัฒนาคอนเทนต์ให้ได้คุณภาพและดึงดูดผู้อ่าน รวมถึงการเพิ่มยอด Traffic ของเว็บไซต์
 • ร่วมเสนอแนะไอเดียในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

IDEAL CANDIDATE:

 • จบปริญญาตรีจากคณะใดก็ได้ มีความสนใจด้านการเขียนบทความด้านอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการเขียนบทความเกี่ยวข้องกับด้านไลฟ์สไตล์ หรือมี Portfolio งานเขียนที่น่าสนใจ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังฤษได้ดี
 • มีความหลงไหลในด้านอาหาร หรือด้านอื่น ๆ เช่น ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น การท่องเที่ยว และศิลปะ
 • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เปิดรับต่อสิ่งใหม่ ๆ และชอบอัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามาถทำงานได้แรงกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • ถ้ามีทักษะการถ่ายรูป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (เพื่อสะดวกในการทำงานคู่กับช่างภาพ แต่ไม่ต้องถ่ายภาพเอง)
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ในบางโอกาส

Technical Efficiency:

20% Complete
Adobe Photoshop
20%

Qualified ?

Call or send us your resume.

Location