HTML / CSS Editor

THE ROLE:

 • ออกแบบ, เขียน Template หรือขึ้นโครงเว็บไซต์
 • แก้ไขการแสดงผลของเว็บไซต์ให้ถูกต้องทุกเว็บบราวเซอร์
 • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ใส่ข้อมูลเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver และระบบ Content Management System
 • ปรับขนาดและตกแต่งรูปภาพเพื่อใช้ประกอบข้อมูลให้สวยงามตามความเหมาะสม
 • ประยุกต์ใช้ JavaScript ให้เว็บไซต์ออกมาตรงตามที่ได้รับมอบหมาย

IDEAL CANDIDATE:

 • อายุ 22 -27 ปี จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • เข้าใจการทำงานของ HTML / CSS เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีพื้นฐานการเขียน HTML 5 และ Responsive Web จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Technical Efficiency:

100% Complete
Adobe Dreamweaver
100%
80% Complete
Adobe Photoshop
80%
50% Complete
Adobe Illustrator
50%
100% Complete
HTML
100%
80% Complete
HTML 5
80%
100% Complete
CSS
100%
80% Complete
jQuery
80%

Qualified ?

Call or send us your resume.

Location